Karta Zdrowia EKUZ i Przeprowadzka Międzynarodowa

twoje miejsce

Karta Zdrowia EKUZ i Przeprowadzka Międzynarodowa

Karta Zdrowia EKUZ i Przeprowadzka Międzynarodowa
Wykonując przeprowadzkę międzynarodową bardzo często poważnie myślimy o ubezpieczeniu naszych rzeczy, który zabieramy z pomocą firmy transportowej. Chcemy mieć pewność, że w razie problemów i uszkodzenia się naszych cennych rzeczy dostaniemy chociaż rekompensatę finansową. Jednak w tym samym momencie zupełnie zapominamy o własnym ubezpieczeniu, a szczególnie o zdrowotnym.

Niewiele przecież trzeba żeby złamać sobie rękę czy po prostu trafić do szpitala. Niezależnie od tego powinniśmy postarać się o dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które będzie bardzo cenne w pierwszych dniach, czy nawet tygodniach, od przyjechania do innego kraju.

Ubezpieczenie EKUZ

karta ekuz Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Karta obejmuje ochronę ubezpieczonego oraz pozostałych członków rodziny.

Dodatkowe Zabiegi

karta ekuz Należy jednak pamiętać o tym, iż w niektórych krajach istnieją takie zabiegi medyczne, za które płaci każda osoba, niezależnie czy jest ubezpieczona czy też nie. Niestety w tym momencie nie pomoże nam karta zdrowia EKUZ i dlatego też przed przeprowadzką międzynarodową warto dokładnie zapoznać się z opieką medyczną w docelowym kraju.

Komentarze (0)

    Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Dołącz do konwersacji, wyraź się!

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij